Arbetet på Holmen

Sommar

2008-06-24

Nu har vi det så fint så fint!
Tack alla!
Ett särskilt tack till Tommy och Leffe som på eget initiativ arbetade med lagning/förstärkning av den trasiga delen i änden på "dansbryggan".
Midsommaren har passerat - bryggan höll för tjo och tjim.